ევროპული კავშირის კვლევების ასოციაცია

Home / პუბლიკაციები/ანგარიშები

პუბლიკაციები/ანგარიშები

“ევროპის კავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის აკადემია: ევროპული კვლევების დარგის მეცნიერთა ახალი თაობის მხარდაჭერა” – პროექტის საბოლოო შედეგების კრებული